Дейности

Основните дейности на „Център за хуманни политики“ са насочени в сферите на образованието, науката и подобряването на ефективността на политиките, а от май 2019 поддържаме работата на „Розовата къща“, нископрагов център за хора страдащи от зависимости.