Проекти

  • Анализ на законодателството
  • Здравен тренинг „Намаляване на рисковете при употреба на наркотици сред млади хора
  • Проект „Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия” – 2017-2019
  • EHRA
  • ERASMUS+
  • „Здравен тренинг – Намаляване на рисковете от употреба на наркотици сред млади хора“ 2