Управителен съвет

Юлия Георгиева

Юлия Георгиева

Chairman of the Management Board

Кратка биография Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio et dolor faucibus laoreet eget et elit. Donec ante tortor, vehicula eget auctor et, auctor et enim.

Д-р Георги Василев

Д-р Георги Василев

Member of the Management Board

Кратка биография Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio et dolor faucibus laoreet eget et elit. Donec ante tortor, vehicula eget auctor et, auctor et enim.

Елмира Нешева

Елмира Нешева

Member of the Management Board

Кратка биография Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio et dolor faucibus laoreet eget et elit. Donec ante tortor, vehicula eget auctor et, auctor et enim.

Юлия Георгиева Председател на УС

Притежава много богат опит в теорията и практическото прилагане на принципите на намаляване на здравните щети от употребата на наркотици  в България и в установяване и поддържане на контакти с организации, работещи в световен мащаб за създаване на нови и успешни политики за употребяващите наркотици. Целта на проектите е да се създадат подходящи условия за оптимизиране на българските политики по отношение на наркотиците, от криминализация към методи базирани на научни доказателства и хуманизъм.

Много години работи като Аутрич работник в програмата за обмен на игли и спринцовки на фондация "Инициатива за здраве".

Има богат опит като обучител относно принципите за намаляване на вредите от употребата на наркотици, предвидени за доброволци и професионалисти, включително и в местата за лишаване от свобода.

Участвала е в обработката на данни и изготвяне на анализ от проведени поведенчески проучвания сред инжекционно употребяващи наркотици.

Д-р Георги Василев Член на УС

Специалист по психиатрия. През 1996 – 1997 година специализира работа по проблемите на злоупотребата с наркотични вещества в САЩ като Hubert Humphrey Fellow, спонсориран от Националния Институт по Злоупотреба с Наркотици (NIDA). Има магистърска степен по обществено здравеопазване от Университета Джонс Хопкинс – САЩ. През периода 2000 – 2005 е Директор на Националния Център по Наркомании. От 1999 г. е международен обучител по Мотивационно Интервюиране (МИ) и обучава български професионалисти в тази терапевтична модалност. Участва от 2004 до 2008 година, като дългосрочен консултант по Компонент 4 „Превенция на ХИВ сред инжекционно употребяващи наркотични вещества” в Програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на Р България, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. В момента, интересите му освен в развитието на изследователски проекти в областта на зависимостите и риска от заразяване с ХИВ са в усъвършенстването и преподаването на МИ, както и в извънболничното лечение на зависимости.

Елмира Нешева Член на УС

Елмира Нешева е магистър по философия и бакалавър по социални дейности в СУ “Св. Кл. Охридски”. Има дългогодишен професионален опит в работата с рискови групи и рискови поведения, с акцент върху превенция на употребата и намаляване на здравните и социални вреди от употребата на наркотични вещества.

Сертифициран обучител в скрининг, ранни и кратки интервенции от United Nations Office on Drugs and Crimе и Национален център по наркомании. Обучавана е в “Мотивационно интервюиране – подготовка на хората за промяна” в Български институт по зависимости.