Управителен Съвет

Default Image

Юлия Георгиева

Притежава много богат опит в теорията и практическото прилагане на принципите на намаляване на здравните щети от употребата на наркотици  в България и в установяване и поддържане на контакти с организации, работещи в световен мащаб за създаване на нови и успешни политики за употребяващите наркотици. Целта на проектите е да се създадат подходящи условия за оптимизиране на българските политики по отношение на наркотиците, от криминализация към методи базирани на научни доказателства и хуманизъм. Много години работи като Аутрич работник в програмата за обмен на игли и спринцовки на фондация "Инициатива за здраве". Има богат опит като обучител относно принципите за намаляване на вредите от употребата на наркотици, предвидени за доброволци и професионалисти, включително и в местата за лишаване от свобода. Участвала е в обработката на данни и изготвяне на анализ от проведени поведенчески проучвания сред инжекционно употребяващи наркотици.

Default Image

Д-р Георги Василев

[Специалист по психиатрия. През 1996 – 1997 година специализира работа по проблемите на злоупотребата с наркотични вещества в САЩ като Hubert Humphrey Fellow, спонсориран от Националния Институт по Злоупотреба с Наркотици (NIDA). Има магистърска степен по обществено здравеопазване от Университета Джонс Хопкинс – САЩ. През периода 2000 – 2005 е Директор на Националния Център по Наркомании. От 1999 г. е международен обучител по Мотивационно Интервюиране (МИ) и обучава български професионалисти в тази терапевтична модалност. Участва от 2004 до 2008 година, като дългосрочен консултант по Компонент 4 „Превенция на ХИВ сред инжекционно употребяващи наркотични вещества” в Програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на Р България, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. В момента, интересите му освен в развитието на изследователски проекти в областта на зависимостите и риска от заразяване с ХИВ са в усъвършенстването и преподаването на МИ, както и в извънболничното лечение на зависимости.

Default Image

Елмира Нешева

Елмира Нешева е магистър по философия и бакалавър по социални дейности в СУ “Св. Кл. Охридски”. Има дългогодишен професионален опит в работата с рискови групи и рискови поведения, с акцент върху превенция на употребата и намаляване на здравните и социални вреди от употребата на наркотични вещества. Сертифициран обучител в скрининг, ранни и кратки интервенции от United Nations Office on Drugs and Crimе и Национален център по наркомании. Обучавана е в “Мотивационно интервюиране – подготовка на хората за промяна” в Български институт по зависимости.