Добре дошли в Розовата къща!

[:bg]Фондация „Център за хуманни политики“ стартира работа по проект „Добре дошли в „Розовата къща! – Заедно в общността – заедно в града“, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021.

Фондация „Център за хуманни политики“ е неправителствена организация, която работи за подобряване на политиката в областта на общественото здраве и социалните дейности, като акцент в работата на организацията е разработване на ефективни методи за партньорството между местната власт и гражданското общество в преодоляването на обществени дисбаланси по отношение на групата на хората, употребяващи наркотични вещества и / или алкохол.

Цел на проекта:
Подобряване на взаимоотношенията в общността и промяна на обществените нагласи по отношение на хората, употребяващи наркотични вещества. Създаване на иновативни практики за повишаване на информираността на населението в гр. София по отношение на проблемите на зависимостта и хората, употребяващи наркотици. Подобряване на взаимодействието в общността между гражданите и хората, употребяващи наркотици и спомага за утвърждаването на София като град на толерантността.

Проектът е насочен към: гражданите, живеещи на територията на кв. „Банишора“, където се намира Дневният център „Розовата къща“, представители на местната власт на Община „София – град“ и на Район „Сердика“, както и всички граждани на гр. София, клиенти на Дневен център „Розовата къща“.
Дейностите по проекта ще достигнат до гражданите на кв. „Банишора“, хора, зависими към наркотични вещества и / или алкохол, както и граждани от други райони и квартали на територията на град София. Посредством използването на социалните мрежи и електронните медии, проектът ще се стреми да достигне и до по-широк кръг от граждани на столицата.
Дейности, които ще бъдат реализирани по проекта:
1. Провеждане на дни на отворените врати в Дневен център „Розовата къща“.
По време на „Отворените врати“, посетителите ще бъдат запознати с работата в Дневния център, както и с ползвателите на социалната услуга. По този начин, ще се опитаме да създадем кохерентност между теоретична информация и реалните житейски ситуации, истории и съдби на хората със зависимост по начин, който да въздейства за промяна на обществените нагласи по отношение на тази специфична група от уязвими хора.
2. Провеждане на два уъркшопа за запознаване с проблема на зависимостта, нуждите и житейските истории на хората, употребяващи наркотични вещества.
3. Провеждане на фотоизложба.
4. Популяризиране на проекта, включително и чрез видеоматериал.

Очаквани резултати:
Посредством реализиране на дейностите по проекта, ще се стремим да подобрим информираността на гражданите на столицата по проблема със зависимостта към наркотични вещества, и основно да постигнем промяна на отношението към хората, употребяващи наркотици, с цел по-добро разбиране на проблема и намаляване на напрежението между общностите и установяване на толерантност.
Стремежът ни е да запознаем широката общественост с проблемите, нуждите и спецификите на хората, зависими към наркотични вещества чрез организиране на регулярни дни на „Отворените врати“ в Дневен център „Розовата къща“ за пълнолетни лица с увреждания в следствие на употребата на наркотични вещества и/или алкохол. При провеждането на дейности на територията на Дневния център, ще бъдат поканени граждани от квартал „Банишора“ (съседи), представители на Район „Сердика“ и Столична община.[:]

Проект „Добре дошли в „Розовата къща! – Заедно в общността – заедно в града „ се изпълнява от фондация „Център за хуманни политики“ с финансовата подкрепа на
Столична община – Програма „Европа“ 2021