Фотоизложба “Добре дошли в Розовата къща!”

На 30.05.2022 година, в Розовата къща се проведе „Фотоизложба „Добре дошли в Розовата къща – място на диалог и пространство за споделяне“, финонсирана по проект „Добре дошли в „Розовата къща!- Заедно в общността – заедно в града“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021.

На събитието присъстваха седемдесет и пет човека – представители на различни организации и сдружения, работещи в обществена полза, студенти, ползватели на услугата и граждани на град София.
Всички гости имаха възможност да видят отблизо пространството на Къщата, да усетят атмосферата в нея и да се запознаят, както с екипа, така и с някои от ползвателите на услугата. По време на събитието посетителите се запознаха с работата на Розовата къща, както и с постиженията, трудностите и специфичните нужди на хората, употребяващи наркотични вещества, посредством визуалния ефект на фотографиите, които пресъздават автентични кадри от ежедневието на къщата.

С посетителите бяха обсъдени различни теми, сред които подобряване на взаимоотношенията в общността и промяна на обществените нагласи по отношение на хората, употребяващи наркотични вещества; създаване на иновативни практики за повишаване на информираността на населението в гр. София по отношение на проблемите на зависимостта и хората, употребяващи наркотици, както и планиране на бъдещи дейности по посока повишаване на толерантността към различните в града.

Поради големия интерес, изложбата продължи да бъде излагана и достъпна до желаещите да я посетят граждани на столиата, всеки ден, до 03.05.2022г. от 14.00 до 17.00 часа.