Подкрепи! Не наказвай!

Фондация „Център за хуманни политики получи“ официална подкрепа от Българския офис на СЗО за кампанията „Подкрепи. Не наказвай.“

Фондация „Център за хуманни политики” отправи апел към близо 30 институции и посолства в контекста на международната кампания „Подкрепи. Не наказвай“. Кампанията цели да постави дейностите по намаляване на вредите от употребата на наркотици в политическия дневен ред, да мобилизира общностите, както и да създаде пространство за диалог с политиците и повишаване на осведомеността по проблема за употребата на наркотици сред медиите и обществеността.

Центърът се обърна към 10 министерства и институции, както и към 19 посолства за да потърси допълнителна подкрепа за:

• Разширяване на възможностите за намиране на подслон и настаняване за хората, употребяващи наркотици, както и подобряване на техния достъп до здравни и социални услуги;

• Засилване на основаните на доказателства действия за намаляване на вредите;

• Насърчаване на равенството между половете и етичния подход в държавната политиката в областта на наркотиците;

• Разширяване на достъпа до услуги за лечение и рехабилитация;

• Подкрепа на основани върху доказателства програми за превенция на употребата на наркотични вещества при младите хора.

Българският офис на СЗО заяви категоричната си подкрепа за „Център за хуманни политики“ и нашия апел.

Фондация „Център за хуманни политики“ е неправителствена организация, която вече шест години работи в областта на подобряване на политиката в областта на общественото здраве, социалните дейности и образованието, като акцент в работата на организацията е разработване на ефективни методи за социална работа с уязвими групи, вкл. и групата на хората, употребяващи психоактивни вещества и/ или алкохол.

Организацията развива и дейностите в „Розовата къща“, единственият по рода си нископрагов център за работа с хора, които употребяват наркотици и не са взели решение да лечение.

От 1988 г. светът отбелязва 26 юни като Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества. За такъв той е определен с резолюция на Общото събрание на ООН от 7 декември 1987 г. Във връзка с него вече десетилетие се провежда и инициативата „Подкрепи. Не наказвай.“ Тя е глобална кампания, насочена към широката общественост в подкрепа на политиките в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици, които дават приоритет на общественото здраве и правата на човека.