Да говорим без стигма за зависимостта

На 09.11.2022 г. и 10.11.2022 г., в зала „Корал“ на „ProjectLab“ в гр. София се проведоха две Кръгли маси по проект „Да говорим без стигма за зависимостта“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022, от Фондация „Център за хуманни политики“.
На събитието присъстваха представители на Дирекции „Социално подпомагане“ от девет района в град София, от Столична Регионално-здравна инспекция, от Министерство на правосъдието, Национален център по обществено здраве и анализи, от офиса на Световната
здравна организация в България, журналисти и представители на неправителствени организации, работещи с рискови групи на територията на града.
По време на кръглите маси участниците бяха запознати с целите и дейностите на проекта, работата на Фондация „Център за хуманни политики“ в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества и с резултатите от извършения по проекта медиен мониторинг и анализ на честотата на използване на стигматизиращ език в медиите спрямо хората, които употребяват наркотици. Също така, участниците получиха истинна информация по отношение на спецификите на зависимите поведения, както и
насоки за избягване на стигмата и дискриминацията при комуникация с хора, употребяващи наркотици и при дискутиране на темата за зависимостите.