ТЪРСИМ ЧОВЕК!

Център за хуманни политики беше създаден през 2016 година с цел да работи за подобряване на ситуацията на хората, които употребяват наркотици в страната.
През 2019 година създадохме „Розовата къща“ – единственото по рода си място в страната, където хора със зависимости към психоактивни вещества, могат да получат грижа и усещане за нормалност.
Дейностите ни са свързани с осигуряване на базовите нужди на хората, които търсят подкрепа при нас, осигуряване на храна, дрехи, пералня, подкрепа при търсене на работа, придружаване при лекари, издаване на лични карти, ТЕЛК и т.н.
През август 2023 г. стартира и работата ни на терен за намаляване на вредите от употребата на наркотици, където се провежда ХИВ превенция, създава се контакт с хората, които биха могли да имат нужда от помощ, осъществяват се изследвания за ХИВ, Хеп С, Хеп В и сифилис.


Във връзка с разширението на дейностите на организацията търсим човек, който да подпомогне работата в дневния център и на терен.


Търсим човек, който разбира, че зависимостта е заболяване и хората, с които работим, имат нужда от подкрепа, за да функционират по-ефективно, да имат шанс да се развият в обществото и да запазят здравето възможно повече.
Човек, който е проактивен и готов да поема отговорност, да разрешава самостоятелно ежедневни проблеми и да се справя с предизвикателства.


Основно изискване е да е активен шофьор и да има валидна шофьорска книжка.
Ако Вие сте от хората, които имат нужда да полагат грижи за най-изоставените членове на обществото ни и искате да ни помогнете да направим България страна за пример в грижата за тях, моля изпратете ни CV и напишете няколко изречения, в които да ни ориентирате какво Ви мотивира да се развивате в тази област, на office@centerforhumanepolicy.org до 31-ви Януари 2024.

Ние предлагаме
Работа на пълен ден, на трудов договор и пълни осигуровки с включени социални придобивки.
Добра среда за равитие и работа за кауза, което създава много смисъл.
Регулярни обучения и възможност за развитие.
Работа в уважавана организация, доказала ефективността си.
Основното стартово нетно възнаграждение е 1 800 лв., като се предвиждат ежемесечни бонуси при поемане на допълнителни дейности.

Контакт: office@centerforhumanepolicy.org