Д-р Георги Василев

Член на Управителния съвет

Специалист по психиатрия. През 1996 – 1997 година специализира работа по проблемите на злоупотребата с наркотични вещества в САЩ като Hubert Humphrey Fellow, спонсориран от Националния Институт по Злоупотреба с Наркотици (NIDA). Има магистърска степен по обществено здравеопазване от Университета Джонс Хопкинс – САЩ. През периода 2000 – 2005 е Директор на Националния Център по Наркомании. От 1999 г. е международен обучител по Мотивационно Интервюиране (МИ) и обучава български професионалисти в тази терапевтична модалност. Участва от 2004 до 2008 година, като дългосрочен консултант по Компонент 4 „Превенция на ХИВ сред инжекционно употребяващи наркотични вещества” в Програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на Р България, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. В момента, интересите му освен в развитието на изследователски проекти в областта на зависимостите и риска от заразяване с ХИВ са в усъвършенстването и преподаването на МИ, както и в извънболничното лечение на зависимости.