Юлия Георгиева

Председател на Управителния съвет

Притежава много богат опит в теорията и практическото прилагане на принципите на намаляване на здравните щети от употребата на наркотици  в България и в установяване и поддържане на контакти с организации, работещи в световен мащаб за създаване на нови и успешни политики за употребяващите наркотици. Целта на проектите е да се създадат подходящи условия за оптимизиране на българските политики по отношение на наркотиците, от криминализация към методи базирани на научни доказателства и хуманизъм.

Много години работи като Аутрич работник в програмата за обмен на игли и спринцовки на фондация “Инициатива за здраве”.

Има богат опит като обучител относно принципите за намаляване на вредите от употребата на наркотици, предвидени за доброволци и професионалисти, включително и в местата за лишаване от свобода.

Участвала е в обработката на данни и изготвяне на анализ от проведени поведенчески проучвания сред инжекционно употребяващи наркотици.