Дейности

Основните дейности на “Център за хуманни политики” са насочени в сферите на образованието, науката и подобряването на ефективността на политиките.