Здравейте!

[:bg]За мен е чест да ви представя фондация “Център за Хуманни Политики”.

Идеята за създаване на неправителствена организация, чиито дейности да покрият съществуващите дупки в сферата на зависимостите в България, е доста стара и имаше нужда от своето време за да порасне, да намери своите поддръжници и да се развие. Имам честта да работя с едни от най-ценените профиесионалисти в нашата област и съм безкрайно благодарна за това.

Целите на Центъра са:
– да подпомага разработването на ефективни, научно доказани политики, които ще намалят търсенето на наркотици и ще предоставят нужната помощ на хората, които вече употребяват незаконни вещества.

– да предоставяме качествено образование. Години наред в българското образовение зее огромна дупка по темите свързани със зависимости и наркотици. В училищата често това често са теми табу, а университетите някак минават покрай “лошата” думичка, неглижирайки интересите на студентите си. Напоследък стана ясно, че и родителите също страдат от липса на информация. Ще направим всичко възможно, за да покрием поне част от тези нужди.

– ще осъществяваме анализи, медийни и комуникационни и стратегии за повишаване на ефективността, ще разработваме и реализираме програми и стратегии за повишаване на ефективността от изпълнението на държавната политика в областта на общественото здраве, созциалните и образователни дейности.

Вярвам, че за изпълнението на тези амбициозни цели ще намерим съюзници във Ваше лице и благодаря за това!

Юлия

[:en]UNDER CONSTRUCTION
[:]