Проучване на финансирането на борбата с наркотиците 2014-2019г

[:bg]В края на 2020 година “Център за хуманни политики” приключи изготвянето на проучване относно финансирането на борбата с наркотиците за периода 2014-2019г.
Данните събрани по закона за достъп до обществена информация, показват, че Република България отделя сериозни средства за борба с наркотиците по двете основни направления – Намаляване на търсенето и Намаляване на предлагането на наркотици. За съжаление разпределението им е с твърде съмнителна ефективност. Независимо, че в всички европейски и национални стратегически документи се говори за балансиран подход между търсенето и предлагането на наркотици, българската държава подкрепя основно преследването им, като сериозно неглижира превенцията, лечението и психосоциалната рехабилитация, намаляването на вредите от употребата на наркотици.
За 6 години в страната са похарчени общо 538 784 091.30 лв за борба с наркотиците като само 44 491 920 лв. от тях са разходвани по задача 1 от Националната стратегия за борба с наркотиците “Намаляване на търсенето на наркотици”, което включва превенция, лечение и рехабилитация, социална грижа, намаляване на вредите от използването на наркотици.От друга страна по задача 2 “Намаляване на предлагането на наркотици“ са декларирани разходи на стойност 494 292 171.30 лв, които са похарчени за репресия и контрол на наркотичните вещества, борба с трафика и разпространението им, разходи на правоприлагащите органи и местата за лишаване от свобода.

Ефективно ли е това разпределение на средствата? Успешна ли е била политиката на държавата по отношение на наркотичните вещества за този период? Какво трябва да се направи, за да се подобри?

Проучването можете да изтеглите от тук: Проучване 2014-2019

Можете да гледате нашата пресконференция тук.

Презентацията може да бъде свалена от тук:
Проучване на финансирането на дейностите

[:]